MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
ZASADY NABORU
PROCEDURA NABORU KANDYDATÓW
DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ

Kandydatów do zatrudnienia w służbie cywilnej, m.in. w Ministerstwie Obrony Narodowej, wyłania się w drodze naboru, organizowanego przez dyrektora generalnego urzędu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 z późn. zm.). Ma on obowiązek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez umieszczanie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także poprzez ogłoszenie w Biuletynie Służby Cywilnej.
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w administracji publicznej publikowane są w formie elektronicznej na stronach


http://biuletyn.mon.gov.pl
http://bip.kprm.gov.pl

Nabór jest otwarty i konkurencyjny. Ofertę pracy należy każdorazowo składać na opublikowany w biuletynie adres. Kandydat składający swoją aplikację musi spełniać wymagania niezbędne, podane w ogłoszeniu, wymagania pożądane są dodatkowym atutem.


Ministerstwo Obrony Narodowej nie prowadzi bazy danych kandydatów zainteresowanych pracą w służbie cywilnej.

Zapraszamy również do zapoznania się z ogłoszeniami o naborze na stanowiska pracy zarówno w urzędzie MON jak i w resorcie obrony narodowej.