MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Służba prasowa MON

Służba prasowa resortu obrony narodowej

Struktury prasowe w resorcie ON powołane zostały wraz z przemianami polityczno–społecznymi na początku lat dziewięćdziesiątych w celu realizacji zasady cywilnej, demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi. Budując służbę prasową oparto się na wzorcach od dziesięcioleci funkcjonujących w państwach NATO. Zgodnie z nimi podstawową zasadą utworzonego w 1993 r. Biura Prasy i Informacji MON stało się szerokie, wiarygodne i szybkie informowanie społeczeństwa o wydarzeniach i procesach zachodzących w siłach zbrojnych i w ich otoczeniu. Obecność Polski w NATO, członkostwo w UE, udział w koalicji antyterrorystycznej, czy wreszcie wdrażanie idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce wymogło zmiany w komunikowaniu się Sił Zbrojnych RP z mediami i opinią publiczną. Pierwszym etapem budowy nowoczesnego systemu komunikowania wojska ze społeczeństwem było powstanie Centrum Informacyjnego MON (w 2004 r.), którego kontynuacją jest Departament Prasowo-Informacyjny MON (od 1 stycznia 2007 r.).
Przyjęto zasadę obowiązującą w siłach zbrojnych państw demokratycznych, mówiącą, że kreatorem polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej jest minister. Natomiast szczegółowe rozwiązania organizacyjne stanowią wypadkową potrzeb w zakresie informacji publicznej na rzecz obronności oraz możliwości finansowych.
Równolegle – już od końca lat 90-tych, trwały prace nad stworzeniem profesjonalnej służby prasowej w Siłach Zbrojnych. Zmiany w społeczeństwie pociągnęły za sobą zwiększone zainteresowanie także sprawami wojska i obronności. W związku z tym zainteresowaniem w wielu dowództwach zaczęto tworzyć nieformalne zespoły prasowe w oparciu o oficerów oddelegowanych z podległych jednostek. Sukcesywnie powstawały też nieliczne stanowiska służby prasowej. Jednak w 2006 roku, poza Centrum Informacyjnym MON liczba etatów oficerów prasowych na wszystkich poziomach dowodzenia Sił Zbrojnych wynosiła tylko 12 stanowisk. Zadania nieistniejącej formalnie służby prasowej wykonywane były jako zadania „dodatkowe” przez żołnierzy i pracowników wojska, za które nie byli oni dodatkowo wynagradzani, podczas gdy faktycznie często te właśnie zadania dominowały w obowiązkach służbowych.
Zmiany przyniosło dopiero podpisanie przez Ministra Obrony Narodowej w czerwcu 2006 roku uzgodnionej w resorcie „Strategii informowania i promocji obronności resortu Obrony Narodowej”. Jednym z założeń Strategii było opracowanie decyzji ministra Obrony Narodowej odnoszącej się do służby prasowej w resorcie ON oraz decyzji w sprawie zasad realizacji polityki informacyjnej resortu, które zapełniłyby lukę prawną w tym zakresie.
Obie te decyzje zostały przez ministra ON podpisane 1 sierpnia 2006 r. i weszły w życie 1 stycznia 2007 r. – wtedy też rozpoczęła funkcjonowanie profesjonalna służba prasowa resortu obrony narodowej.
Decyzja o służbie prasowej była nowelizowana 2 razy, a następnie zastąpiona decyzją Nr 203/MON z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie służby prasowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 12, poz. 162).
Służba prasowa resortu ON jest bezpośrednio podległa dowódcom, a zarazem spełniała zadania z zakresu realizacji polityki informacyjnej całego resortu ON. Stanowi więc spójną grupę, której gestorem i koordynatorem jest dyrektor Departamentu Prasowo - Informacyjnego MON, ściśle współpracujący ze zorientowanym na informowanie bieżące rzecznikiem prasowym MON.
Głównym celem działań prasowo-informacyjnych jest zwiększenie wiedzy i pozyskanie zrozumienia i poparcia społecznego dla działań podejmowanych przez SZ RP. Zgodnie z standardami NATO - cel ten jest urzeczywistniany poprzez działanie w trzech zasadniczych obszarach: współpracy z mediami, informowania wewnętrznego i współpracy ze społeczeństwem.
Podstawowe zasady, które przyświecają personelowi prasowemu to: reputacja, odzew społeczny, wiarygodność, rzetelność i poszukiwanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy społeczeństwem a wojskiem, opartego na prawdziwej i pełnej informacji.

DANE ADRESOWE RZECZNIKÓW PRASOWYCH W RESORCIE ON (do szczebla korpusu)

>>Schemat organizacyjny służby prasowej<<

DEPARTAMENT PRASOWO-INFORMACYJNY
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

DYREKTOR
tel. 22 684 02 12, fax 22 684 02 24
e-mail:
sekretariat.dpi@mon.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1; 00-909 WARSZAWA
tel. 725 880 303

RZECZNIK PRASOWY SZTABU GENERALNEGO WP
ul. Rakowiecka 4a; 00-904 WARSZAWA
tel. 22 687 08 07, 849 59 00, kom. 602 431 294
fax 22
687 14 30
e-mail:
rzeczniksgwp@wp.mil.pl

RZECZNIK DOWÓDCY OPERACYJNEGO SZ RP
ul. Radiowa 2, 00-908 WARSZAWA
tel. 22 685 54 44, kom. 0 607 388 937
e-mail:
do@do.mil.pl

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH
ul. Dymińska 1; 01-783 WARSZAWA
tel. oficer prasowy
22 687 74 03
tel. biuro prasowe 
22 687 75 88
kom. 0 601 326 155, fax 22
6 877 510
e-mail:
rzecznikdwl@army.mil.pl

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY SIŁ POWIETRZNYCH
ul Żwirki i Wigury 103; 00-912 WARSZAWA
tel. 22 682 50 60, kom.
519-038-593 fax 22 682 50 65
e-mail:
rzecznik@sp.mil.pl

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY MARYNARKI WOJENNEJ
Skwer Kościuszki 12; 81-912 GDYNIA
tel. 58 626 39 19, kom.0 601 412 722
fax 58
626 34 87
e-mail:
rzecznik@mw.mil.pl

RZECZNIK PRASOWY  INSPEKTORATU WSPARCIA SZ RP
ul. Dwernickiego 1, 85-915 BYDGOSZCZ
tel. 52 378 63 55, CA MON 416 355, tel. kom. 603 392 665
e-mail:
iwspsz.rzecznik@wp.mil.pl

RZECZNIK PRASOWY INSPEKTORATU UZBROJENIA
ul. Królewska 1/7, 00-909 WARSZAWA
tel. 22 6 873 055;
kom.: 725 880 164; fax 22 6 873 444
e-mail:
rzecznik.iu@mon.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 
ul. Królewska 1; 00-909 Warszawa
tel.: 22 6879511;  tel. kom.: 721810749; fax 22 6879700
e-mail:
jklejszmit@mon.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDZTWA WOJSK SPECJALNYCH
ul. Tyniecka, 30-901 KRAKÓW 50
tel. 12 455-23-05, fax 12 455-23-23
e-mail: rjankowski@mon.gov.pl ;
tel. kom. 693922293 e-mail: kplazuk@mon.gov.pl ; tel. kom. 517203191

RZECZNIK  PRASOWY KOMENDANTA GŁÓWNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
ul. Ostroga 35; 01-163 WARSZAWA
tel. 22 685 73 76, fax 22
685 74 00
tel. kom. 724 940 151
e-mail: rzecznikzw@mon.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY 2 KORPUSU ZMECHANIZOWANEGO
ul. Rakowicka 29; 30-901 KRAKÓW 50

tel. 12 455 16 05, fax 12 455 37 50, tel. kom. 602 417 011
e-mail:
rzecznik2kz@wp.pl

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC - WSCHÓD
ul. Łukasińskiego 33; 71-215 SZCZECIN
tel. 91 444 51 20, 444 51 21
e-mail:
G1@hqmncne.mil.pl

SZEF WYDZIAŁU PRASOWEGO - RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY GARNIZONU WARSZAWA
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4; 00-909 WARSZAWA
tel. (22) 6-879-603; tel. kom. 721-817-323
fax:(22) 6-879-603
e-mail:pzduniak@mon.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa 49
tel. +48 22 683 9551; tel. kom. +48 601 201 492
e-mail: rzecznik.prasowy@wat.edu.pl