MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Departamenty i biura

Departament Administracyjny
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 6
840 032
CA MON 840 032 faks 874 189

Departament Budżetowy
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 6 874 013
CA MON 874 013, faks 846 914
e-mail: sekretariatdb@mon.gov.pl

Departament Informatyki i Telekomunikacji
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 6 846 905
CA MON 846 905, faks 874 189
e-mail: diit@mon.gov.pl

Departament Infrastruktury
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 825-01-11
CA MON 874 092, faks 846 914
e-mail: di@mon.gov.pl

Departament Kadr
00-909 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 29
tel. (22) 684-53-28   
CA MON  84-53-28 faks 84-58-06
e-mail: dk@mon.gov.pl

Departament Kontroli
00-909 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 29
tel. (22) 687-40-19, 687-41-42
CA MON
87-40-19, 87-41-42, faks 87-45-43

Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 684-68-59
CA MON 84-68-59, faks 87-47-89 

Departament Ochrony Informacji Niejawnych
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 687-42-33,
CA MON 87-41-35, faks 874 189
e-mail: doin@wp.mil.pl

Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 826-05-86, faks (22) 684-69-14
CA MON 87-48-50, 87-42-64; faks 84-69-14 
e-mail: dpbm@mon.gov.pl

Departament Polityki Zbrojeniowej
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 845-04-88; faks 0-22 687-40-37
CA MON 84-66-07
e-mail: dpz@mon.gov.pl

Departament Prasowo-Informacyjny
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 684-02-12, 0-22 684-02-30, faks (22) 684-02-24
CA MON 84-02-12, 84-02-30, faks 84-02-24
e-mail: sekretariat.dpi@mon.gov.pl


Departament Prawny
00-909 WARSZAWA, ul. Klonowa 1
tel. (22) 687-15-84 ; faks 687-16-97  
CA MON 87-15-84,

Departament Spraw Socjalnych
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 621-96-34, faks (22) 684-66-51  
CA MON 87-46-04, faks 84-66-51
e-mail: dsssek@wp.mil.pl

Departament Strategii i Planowania Obronnego
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 687-43-04
CA MON 87-43-04, faks 84-69-14 
e-mail: dsipo@mon.gov.pl

Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 827-33-10; faks (22) 684-69-14 
CA MON 87-44-08, faks 84-69-14
e-mail: dwsz.sekretariat@mon.gov.pl

Departament Wychowania i Promocji Obronności
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 826-18-67
CA MON 84-01-17, faks 87-47-89
e-mail: promocja_obronnosci@wojsko-polskie.pl

BIURA

Biuro Skarg i Wniosków
00-911 WARSZAWA, al. Niepodległości 218
tel. (22) 687-41-24, 826-72-64, fax 687-44-90
CA MON 87-41-24 
Dyrektor BSiW przyjmuje interesantów: 
w poniedziałki w godz. 9-17, a w pozostałe dni robocze 8.30-14.30.

Biuro Audytu Wewnętrznego
Ministerstwa Obrony Narodowej
Al. Niepodległości 218, 00-909 Warszawa
tel. (22) 6874-322, faks 68-74-275

Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych
00-909 WARSZAWA 60, ul. Klonowa 1
tel. (22) 687 11 53, fax 687 12 58

PEŁNOMOCNICY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Pełnomocnik Ministra ON ds. Wojskowej Służby Kobiet
Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP
kmdr Bożena SZUBIŃSKA
00-909 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. (22) 6874203, fax 682 47 44; tel. kom. 602 431 894
email: b.szubinska@wp.mil.pl

Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. HNS
00-904 WARSZAWA, ul. Rakowiecka 4a
tel. 22 684-21-22, faks 684-21-50
CA MON 84-21-22, faks 84-21-50
e-mail:
hns.zasoby@wp.mil.pl

Radca Generalny
Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Procedur Antykorupcyjnych
tel. (22) 687-11-53, faks 687-12-58 

Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego
00-911 WARSZAWA, ul. Nowowiejska 28 a
tel. (22) 687 43 28, faks (22) 687 43 29