MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Planowanie obronne
Planowanie obronne - hierarchia dokumentów strategicznych

Planowanie obronne w Polsce jest strukturalnie zhierarchizowane i oparte na regulacjach prawnych. Przedstawiony poniżej schemat ilustruje układ podstawowych dokumentów strategicznych kształtujący system planowania obronnego, poczynając od strategii i dokumentów wykonawczych do nich, przyjmowanych przez najwyższe organy władzy państwowej, poprzez konkretne plany i programy opracowywane i realizowane przez siły zbrojne oraz organy administracji publicznej. W planowaniu obronnym należy wyraźnie oddzielić szczebel strategiczny realizowany na szczeblu państwa, obowiązujący dla całej administracji publicznej i przedsiębiorców od szczebla resortowego realizowanego przez MON głównie na potrzeby rozwoju Sił Zbrojnych RP. Schemat nie pokazuje relacji z planowaniem sojuszniczym w ramach NATO i UE, jakkolwiek jest z nim ściśle powiązany.

Pliki do pobrania: