MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Szefostwo Geografii Wojskowej
Szefostwo Geografii Wojskowej jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej bezpośrednio podporządkowaną Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Do zasadniczych zadań Szefostwa należy planowanie, koordynowanie i kierowanie zadaniami geografii wojskowej w SZ RP, organizowanie prac związanych z gromadzeniem, przetwarzaniem i dystrybucją informacji i danych geograficznych dla potrzeb SZ RP, a także określanie głównych kierunków doskonalenia i rozwoju geografii wojskowej.


Szefostwo Geografii Wojskowej
ul. Aleje Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa
tel. (22) 684 68 65, CA MON 846 865, fax: (22) 684 68 86, fax CA MON 846 886
e-mail: ogik@mon.gov.pl

Podporządkowane jednostki wojskowe:
6 Samodzielny Oddział Geograficzny w Toruniu
19 Samodzielny Oddział Geograficzny w Lesznie
22 Wojskowy Ośrodek Kartograficzny w Komorowie
Wojskowe Centrum Geograficzne w Warszawie