MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
WETERANI DZIAŁAŃ POZA GRANICAMI PAŃSTWA


Podstawowym celem Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz rozporządzeń wykonanwczych do niej jest uhonorowanie i wsparcie osób biorących udział w różnego rodzaju działaniach poza granicami Polski. Chodzi głównie o działania militarne, prowadzone  na podstawie skierowania w ramach misji pokojowych, stabilizacyjne oraz misje podejmowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Pakt Północnoatlantycki i Unię Europejską.

Ustawa, która weszła w życie 30 marca 2012r., (Dz.U. 2011 nr 205,poz.1203)  przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym szereg uprawnień, związanych z  uhonorowaniem ich służby oraz zapewnieniem im  świadczeń opieki zdrowotnej i pomocy psychologicznej, dofinansowania nauki, uprawnień socjalnych i pracowniczych, a także możliwości przyznania dodatku weterana tym spośród nich, którzy pobierają emeryturę lub rentę inwalidzką.

            
         
   
         
   
         
    
           
       

 Zapraszamy na profile WETERANA
na FACEBOOKU i
TWITTERZE