MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Gwiazda Iraku i Afganistanu
Ministerstwo Obrony Narodowej pragnie przekazać żołnierzom i pracownikom cywilnym, którzy służyli i pracowali w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami kraju należne im za nienaganną służbę Gwiazdy Iraku, Czadu, Konga, Afganistanu i Morza Śródziemnego.

Wszystkich, którzy nie odebrali swoich odznaczeń prosimy o zgłaszanie się do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień.

* * *

Trwa proces nadawania żołnierzom i pracownikom cywilnym zaległych odznaczeń za nienaganną służbę i pracę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa, czyli Gwiazd Iraku, Afganistanu, Czadu, Konga i Morza Śródziemnego.

Uporządkowaniem kwestii wręczenia zaległych Gwiazd  oraz przyśpieszeniem prac nad terminowym odznaczaniem żołnierzy kończących misję zajmuje się zespół kierowany przez doradcę ministra ON, gen. broni rezerwy Waldemara Skrzypczaka.

Efektem prac zespołu jest m.in. usprawnienie sposobów i terminów przygotowywania odpowiednich dokumentów tak, aby odznaczenia były przyznawane na bieżąco, w chwili powrotu żołnierzy i pracowników cywilnych do kraju.

* * *

Gwiazdy Iraku i Afganistanu nadaje się od 2008 r., a Gwiazdy Czadu, Konga i Morza Śródziemnego dopiero od 2010 r. Wielu z tych, którym się one należą nie służyło już wtedy w armii i to do nich resort stara się dotrzeć wszelkimi możliwymi drogami. Najczęściej wręczenie odznaczenia uniemożliwia brak aktualnego adresu byłego żołnierza - uczestnika misji. 

Dlatego też Ministerstwo Obrony Narodowej zwraca się do wszystkich, którzy nie odebrali należnych im odznaczeń o zgłaszanie się do swojej macierzystej jednostki, lub gdy to nie jest możliwe do najbliższej Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Jesteśmy zainteresowani tym, aby wszyscy, którym się to odznaczenie należy mogli je jak najszybciej otrzymać.