MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Rzecznicy prasowi

DEPARTAMENT PRASOWO-INFORMACYJNY
MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

DYREKTOR
tel. 22 684 02 12, fax 22 684 02 24
e-mail:
sekretariat.dpi@mon.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
ul. Klonowa 1; 00-909 WARSZAWA
tel. 725 880 303

RZECZNIK PRASOWY SZTABU GENERALNEGO WP
ul. Rakowiecka 4a; 00-904 WARSZAWA
tel. 22 687 08 07, 849 59 00, kom. 602 431 294
fax 22
687 14 30
e-mail:
rzeczniksgwp@wp.mil.pl

RZECZNIK DOWÓDCY OPERACYJNEGO SZ RP
ul. Radiowa 2, 00-908 WARSZAWA
tel. 22 685 54 44, tel. kom. 607 388 937
e-mail:
do@wp.mil.pl

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY WOJSK LĄDOWYCH
ul. Dymińska 1; 01-783 WARSZAWA
tel. oficer prasowy
22 687 74 03
tel. biuro prasowe 
22 687 75 88
tel. kom. 601 326 155, fax 22
6 877 510
e-mail:
rzecznikdwl@army.mil.pl

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY SIŁ POWIETRZNYCH
ul Żwirki i Wigury 103; 00-912 WARSZAWA
tel. 22 682 50 60, tel. kom.
519-038-593
fax 22
682 50 65
e-mail:
rzecznik@sp.mil.pl

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY MARYNARKI WOJENNEJ
Skwer Kościuszki 12; 81-912 GDYNIA
tel. 58 626 39 19, tel. kom. 601 412 722
fax 58
626 34 87
e-mail:
rzecznik@mw.mil.pl

RZECZNIK PRASOWY  INSPEKTORATU WSPARCIA SZ RP
ul. Dwernickiego 1, 85-915 BYDGOSZCZ
tel. 52 378 63 55, CA MON 416 355, tel. kom. 603 392 665
e-mail:
iwspsz.rzecznik@wp.mil.pl

RZECZNIK PRASOWY INSPEKTORATU UZBROJENIA
ul. Królewska 1/7, 00-909 WARSZAWA
tel. 22 6 873 055;
tel. kom.: 725 880 164 fax 22 6 873 444
e-mail:
rzecznik.iu@mon.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 
ul. Królewska 1; 00-909 Warszawa
tel.: 22 6879511;  tel. kom.: 721 810 749; fax 22 6879700
e-mail:
jklejszmit@mon.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDZTWA WOJSK SPECJALNYCH
ul. Tyniecka, 30-901 KRAKÓW 50
tel. 12 455-23-05, fax 12 455-23-23
e-mail: rjankowski@mon.gov.pl ;
tel. kom. 693 922 293 e-mail: kplazuk@mon.gov.pl ; tel. kom. 503 173 973

RZECZNIK  PRASOWY KOMENDANTA GŁÓWNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
ul. Ostroga 35; 01-163 WARSZAWA
tel. 22 685 73 76, fax 22
685 74 00
tel. kom. 724 940 151
e-mail: rzecznikzw@mon.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY 2 KORPUSU ZMECHANIZOWANEGO
ul. Rakowicka 29; 30-901 KRAKÓW 50

tel. 12 455 16 05, fax 12 455 37 50, tel. kom. 602 417 011
e-mail:
rzecznik2kz@wp.pl

RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY WIELONARODOWEGO KORPUSU PÓŁNOC - WSCHÓD
ul. Łukasińskiego 33; 71-215 SZCZECIN
tel. 91 444 51 20, 444 51 21
e-mail:
G1@hqmncne.mil.pl

SZEF WYDZIAŁU PRASOWEGO - RZECZNIK PRASOWY DOWÓDCY GARNIZONU WARSZAWA
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4; 00-909 WARSZAWA
tel. (22) 6-879-603; tel. kom. 721-817-323
fax:(22) 6-879-603
e-mail:pzduniak@mon.gov.pl

RZECZNIK PRASOWY WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; 00-908 Warszawa 49
tel. +48 22 683 9551; tel. kom. 601 201 492
e-mail: rzecznik.prasowy@wat.edu.pl