MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Oświadczenia lustracyjne

DOTYCZY: PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH oraz SPÓŁEK z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA
Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 165, poz. 1171):
– wykonują lub pełnią,
– kandydują lub ubiegają się o objęcie lub wykonywanie
funkcji publicznej w rozumieniu art. 4 ustawy lustracyjnej, a złożyły przed tą datą oświadczenia lustracyjne, mają obowiązek ponownego złożenia oświadczeń lustracyjnych do właściwych organów.
W związku z powyższym, zobowiązuję osoby:
a) zajmujące stanowiska dyrektora lub zastępcy dyrektora przedsiębiorstwa państwowego,
b) wskazanych na kandydatów do składów zarządów pierwszej kadencji,
c) wskazanych na kandydatów do składów rad nadzorczych pierwszej kadencji
o przesłanie:
a) oświadczenia lustracyjnego – do Ministra Skarbu Państwa – na adres: Departament Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,
b) informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego – do Ministra Obrony Narodowej – na adres: Departament Polityki Zbrojeniowej, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa wg zamieszczonych wzorów.