MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Organizacja Narodów Zjednoczonych

Polska jako członek założyciel ONZ już od ponad pół wieku uczestniczy w międzynarodowych wysiłkach na rzecz przywracania i utrzymania pokoju. W 1953 roku Polska została zaproszona do udziału w Międzynarodowej Komisji Nadzoru i Kontroli (MKNiK) monitorującej przestrzeganie rozejmu na Półwyspie Koreańskim, uczestniczyła we wszystkich międzynarodowych komisjach pokojowych na Dalekim Wschodzie (Korea, Wietnam, Laos, Kambodża) delegując do nich ok. 3000 osób.

Zwarte jednostki Wojska Polskiego uczestniczą w operacjach pokojowych Narodów Zjednoczonych od października 1973 r. Polska Wojskowa Jednostka Specjalna podjęła wówczas służbę w operacji UNEF II (United Nations Emergency Force II) w Egipcie. Od 1974 r. Polska Jednostka Logistyczna POLLOG, a obecnie batalion operacyjny POLBAT pełni służbę na Wzgórzach Golan w operacji UNDOF( United Nations Disengagement Observer Force). Od roku 1978 polska jednostka logistyczna pełni służbę w operacji UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) w Libanie Płd. W ciągu ostatnich 30 lat jednostki WP uczestniczyły ponadto w operacjach pokojowych NZ w Namibii, Kuwejcie, Iraku, Chorwacji i w Kambodży.

Polska od szeregu lat należy do czołowych kontrybutorów operacji pokojowych NZ, a w latach 1997-1999 zajmowała pierwsze miejsce na tej liście. W ciągu ostatnich trzech lat nastąpiło ograniczenie udziału polskich żołnierzy w misjach pokojowych NZ, głównie z powodu naszego wejścia do NATO i włączenia się do operacji pokojowych sojuszu północnoatlantyckiego.

Współuczestniczymy od początku w rozwoju koncepcji Systemu Szybkiego Rozmieszczenia Sił NZ (UNSAS). Polska podpisała z Sekretariatem NZ Memorandum of Understanding (MOU), na mocy którego zgłosiła na potrzeby operacji pokojowych NZ batalion zmechanizowany i 30 obserwatorów wojskowych. Jesteśmy też współautorem koncepcji SHIRBRIG (Wielonarodowej Brygady Szybkiego Rozwinięcia do Operacji NZ).