MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
SZEFOSTWO OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

SZEFOSTWO OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA

Szefostwo Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia jest komórką organizacyjną podległą Szefowi Sztabu Generalnego WP, przeznaczoną do kierowania systemem OPBMR na szczeblu Sił Zbrojnych RP.

Do zasadniczych zadań Szefostwa należy planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez wojska chemiczne na rzecz systemu obronnego państwa, a także ustalanie zasad wykorzystania ich potencjału na rzecz SZ RP oraz wojsk sojuszniczych. Odpowiada za realizację zadań operacyjno-szkoleniowych oraz określa kierunki i potrzeby organizacyjno-techniczne, a także rozwojowe, zapewniające właściwy przebieg procesu przygotowania wojsk chemicznych do działań bojowych i zadań wynikających z zagrożenia czasu pokojowego. Określa zasady, zakres i formy współdziałania z pozamilitarnymi ogniwami obronnymi.

SZEFOSTWO OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
ul. Królewska 1; 00-909 Warszawa
tel. (22) 687 96 10, CA MON 879 610, fax (22) 687 95 76, CA MON 879 576
e-mail:
sopbmrsgwp@wp.mil.pl

CENTRALNY OŚRODEK ANALIZY SKAŻEŃ
ul. Radiowa 49; 01-499 Warszawa 46
tel. (22) 685 55 17, 685 60 13; fax (22) 685 60 28, 685 60 33
e-mail:
swscoas@wp.mil.pl

CENTRUM SZKOLENIA Z OPBMR W SZ RP
AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ

ul. Chruściela 103; 00-910 Warszawa
tel. (22) 681 45 37; fax 681 46 15
e-mail:
csopbmr@aon.edu.pl

Wojska Lądowe

SZEFOSTWO OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
DOWÓDZTWO WOJSK LĄDOWYCH

ul. Dymińska 1; 01-783 Warszawa
tel. (22) 687 72 50, fax 687 83 40, 687 75 58
e-mail:
swchem@army.mil.pl

4 BRODNICKI PUŁK CHEMICZNY
im. Ignacego Mościckiego
ul. Czwartaków 1; 87-300 Brodnica
tel. CA MON 43 88 00

5 PUŁK CHEMICZNY
ul. Opolska 36; 42-600 Tarnowskie Góry
tel. (32) 285 42 85 wewn. 500; CA MON 147 500; fax 714 54 77

Siły Powietrzne

ODDZIAŁ OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
DOWÓDZTWO SIŁ POWIETRZNYCH

ul. Żwirki i Wigury 103; 00-912 Warszawa 69
tel. (022) 682 57 39; fax 682 57 57
e-mail:
opbmr.dsp@wp.mil.pl

6 BATALION CHEMICZNY
ul. Sikorskiego 2; 63-100 Śrem
tel. (61) 524601 fax 524660

Marynarka Wojenna

WYDZIAŁ OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ

ul. Waszyngtona 44; 81-912 Gdynia 12
tel. (058) 626 35 73; fax 626 14 87
e-mail:
wwopchem@mw.mil.pl

Wojska Specjalne

SPECJALISTA OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
DOWÓDZTWO WOJSK SPECJALNYCH

ul. Tyniecka 52; 30-901 Kraków 50
tel./fax (12) 213 23 39, CA MON 132 339;

Dowództwo Garnizonu Warszawa

SPECJALISTA OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIA
DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA

pl. Piłsudskiego 4; 00-909 Warszawa
tel./fax (22) 687 91 69, CA MON 879 169, fax (22) 687 95 64;