MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Placówki naukowo-badawcze

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6; 01-494 Warszawa
tel.(22) 685 20 01; tel./fax (22) 836 4471; 685 22 99 

Wojskowy Instytut Badań Społecznych
ul. Emilii Gierczak 1; 00-910 Warszawa - Rembertów 72 skr. Poczt. 35
tel. (22) 681 35 03; fax 681 34 91

Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii
ul. Gen. A. Chruściela 105; 00-910 Warszaw 72
tel. (22) 673 51 80; fax 681 41 20, 673 51 80
Służba dyżurna tel. 681 31 40

Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii 
im. Gen. Karola Kaczkowskiego
ul. Kozielska 4; 01-163 Warszawa
tel. (22) 685 31 01, 838 01 29; fax (22) 838 10 69
Służba dyżurna tel. (22) 685 31 11, 685 32 11

Wojskowe Biuro Badań Historycznych
ul. Banacha 2; 00-909 Warszawa 60
tel./fax. (22) 682 58 72

Wojskowy Instytut Łączności
05-130 Zegrze Płd.
tel. (22) 688 55 55, 774 56 29; fax 774 38 65
Służba dyżurna tel. 688 56 00, 774 61 76

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
ul. Z. Krasińskiego 54; 01-755 Warszawa
tel. (22) 685 26 01; fax 633 63 40, 685 27 15
Służba dyżurna tel. 685 26 11, 685 27 11

Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 7; o5-220 Zielonka
tel. (22) 681 38 41, 781 99 34; fax 781 99 35, 681 45 85
Służba dyżurna tel. 683 32 54

Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej
ul. Obornicka 136; 50-961 Wrocław 43
tel. (71) 347 44 40, (MON) 657 450, (MON) 657 432; fax (71) 347 44 04

Wojskowy Instytut Techniki Pancernej
i Samochodowej

ul. Okuniewska 1; 05-070 Sulejówek
tel. (22) 681 10 12, 783 19 28; fax 681 10 73

Ośrodek Naukowej Informacji Wojskowej WITPiS
ul. Okuniewska 1, 05-070 Sulejówek
tel. (22) 681 11 79, fax 681 10 73