MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Jednostki specjalne

DOWÓDZTWO WOJSK SPECJALNYCH
ul. Tyniecka 45; 30-901 KRAKÓW 50

tel. 12 455-23-00, fax 12455-23-23
CA MON 13-23-00, fax 13-23-23

Dowództwu Wojsk Specjalnych podlegają:

Jednostka Wojskowa Grom
04-520 WARSZAWA 106
skrytka pocztowa 13
 
Jednostka Wojskowa Komandosów
42-700 LUBLINIEC, ul. Sobieskiego 35

Jednostka Wojskowa Formoza
81-103 GDYNIA, Rondo Bitwy pod Oliwą 1

Jednostka Wojskowa Nil
30-901 KRAKÓW 50, ul. Tyniecka 45

Jednostka Wojskowa Agat
44-121 GLIWICE, ul. gen. W. Andersa 47 

Demokratyczna Polska, która zrodziła się po roku 1989, potrzebowała jak wszystkie nowoczesne państwa elitarnych jednostek wojskowych. Takie oddziały istniały już wcześniej, ale we współczesnej postaci zostały sformowane w latach 90-tych XX wieku. Przystąpienie naszego kraju do NATO otworzyło nowe możliwości rozwoju Wojsk Specjalnych. Polskie siły specjalne coraz częściej współdziałały w ramach operacji sojuszniczych poza granicami kraju. Jednocześnie pojawiła się koncepcja powołania w strukturach Sił Zbrojnych specjalnego dowództwa, któremu podporządkowane będą właśnie Wojska Specjalne. Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS)powołane zostało 1 stycznia 2007 roku. Dowództwo Wojsk Specjalnych jest specjalnym organem, który umożliwia Dowódcy spełnianie funkcji dowodzenia i zarządzania podległymi jednostkami Wojsk Specjalnych.

Szczegółowe zadania Dowództwa Wojsk Specjalnych to:

1. Opracowanie koncepcji rozwoju i użycia wojsk przeznaczonych do prowadzenia działań specjalnych oraz nadzór nad procesem szkolenia żołnierzy z jednostek specjalnych;

2. Realizowanie i koordynacja przedsięwzięć związanych z użyciem jednostek specjalnych poza granicami oraz w kraju w tym przygotowaniem współdziałania polskich wojsk specjalnych do współdziałania w ramach Wielonarodowych Połączonych Sił Operacji Specjalnych NATO i Unii Europejskiej;

3. Nadzorowanie poziomu zdolności bojowej sił i środków przeznaczonych do działań specjalnych oraz określanie potrze w zakresie uzbrojenia, wyposażenia, szkolenia i prowadzenia ćwiczeń;

4. Opracowanie zasad rekrutacji do jednostek specjalnych, a także określenie kierunków kształcenia i doskonalenia kadry tych jednostek.