MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Faq
2012-02-01
1. Jakie są zasady naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012r.?2012-01-02
2. Kiedy w 2012 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa ?2011-12-15
3. Kto jest weteranem?2011-11-12
4. Ile dni urlopu aklimatyzacyjnego przysługuje żołnierzowi po powrocie z Misji?  2011-10-03
5. Jakie procedury  podejmowane są w stosunku do pracowników cywilnych w przypadku rozformowania jednostki?2011-10-01
6. Jakie procedury podejmowane są w stosunku do żołnierzy zawodowych w przypadku rozformowania jednostki?2011-09-15
7. Czy używanie mundurów wojskowych przez osoby "cywilne" jest zgodne z prawem?2011-09-01
8. W jaki sposób ustala się wysokośc świadczenia mieszkaniowego ?2011-08-16
9. Czy żołnierzom zwolnionym ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa?2011-07-04
10. Jakie są możliwości odbycia służby przygotowawczej w czasie studiów?2011-07-04
11. Jak nowa ustawa o zakwaterowaniu SZ reguluje problem zakwaterowania żołnierzy zawodowych nie posiadających kwatery funkcyjnej w miejscu pełnienia służby?2011-07-04
12. Jaka jest liczba żołnierzy, którym przysługuje bezpłatne wyżywienie i jaki jest średni koszt dziennego wyżywienia żołnierza?2011-07-04
13. Czy żołnierzom zawodowym przysługuje urlop ojcowski wprowadzony 1 stycznia 2010 r.?2011-07-04
14. Czy osoba, która w przeszłości otrzymała kategorię „D” może zostać żołnierzem zawodowym?2011-07-04
15. Co to znaczy mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej?2011-07-04
16. Co to jest służba przygotowawcza?2011-07-04
17. W jaki sposób można zostać w wojsku psychologiem?2011-07-03
18. Co powinni zrobić studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Ministerstwie Obrony Narodowej?2011-07-03
19. Kto podejmuje decyzję o sposobie ochrony obiektów wojskowych i czy usługi w tym zakresie zlecane są podmiotom zewnętrznym ?2011-07-03
20. Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może zostać żołnierzem zawodowym ?2011-07-03
21. Czy żołnierze służby przygotowawczej są uprawnieni do ulg z tytułu przejazdów publicznymi środkami komunikacji zbiorowej?2011-07-03
22. Gdzie można znaleźć informacje o terytorialnym zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień ?2011-07-03
23. Na czym polega wojskowy obowiązek meldunkowy?2011-07-02
24. Kiedy w 2011 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa ?2011-07-02
25. Czy osoba, która w przeszłości otrzymała kategorię zdolności do służby wojskowej "D" lub "E" może ubiegać się o zmianę tej kategorii?2011-07-02
26. Co powinna zrobić osoba, która nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie?2011-07-02
27. Czy prawdą jest, że osoby, które zdecydują się na służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych otrzymają dodatkową nagrodę roczną?2011-07-02
28. Czy używanie mundurów wojskowych przez osoby "cywilne" jest zgodne z prawem?2011-07-01
29. Czy żołnierzom zwolnionym ze służby przygotowawczej przysługuje odprawa?2009-04-12
30. Co będzie oznaczała profesjonalizacja SZ RP w aspekcie pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie pokoju?  2009-04-10
31. Kto będzie miał uregulowany stosunek do powszechnego obowiązku obrony?2009-04-08
32. Czy „profesjonalizacja armii zaprzestanie poboru?”2009-04-06
33. Czy po uzawodowieniu armii, nadal będzie prowadzona weryfikacja młodzieży pod względem przydatności do służby wojskowej (chodzi tu o komisje lekarskie i przyznawane przez nie kategorie)?2009-04-04
34. Czy osoby cywilne mogą nosić mundur wojskowy?2009-03-29
35. Oprócz obywatelstwa polskiego posiadam także obywatelstwo innego państwa, czy muszę odbywać służbę wojskową?2009-03-25
36. Jakie są zasady udzielania żołnierzom zawodowym ekwiwalentu za niewykorzystany urlop?2009-03-24
37. Jestem zainteresowany służbą w GROM-ie, jak można dostać się do tej jednostki?2009-03-21
38. Jestem zainteresowany zawodową służbą wojskową, gdzie znajdę bliższe informacje na ten temat?2009-03-20
39. Jakie są zasady rekrutacji do Studium Oficerskiego?