MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Dumny Weteran
2013-09-04

W środę 4 września br. w Kielcach weterani ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, którzy już po raz kolejny uczestniczą w kieleckich targach przyznali statuetkę Dumny Weteran.

W tym roku po raz pierwszy ustanowiona została statuetka "DUMNY WETERAN". Przedstawia ona rannego żołnierza, który mimo odniesionych ran jest dumny ze swej służby dla Ojczyzny. Ta prestiżowa nagroda przyznana została Adamowi Janikowi Prezesowi Wojskowych Zakładów Mechanicznych z Siemianowic Śląskich, które pomagają naszym weteranom.

Statuetkę wręczyli podsekretarz stanu ds. uzbrojenia i modernizacji w Ministerstwie Obrony Narodowej Waldemar Skrzypczak wraz z zastępcą Dowódcy Operacyjnego SZ.

"Tego typu wyróżnienia są bardzo ważne" - powiedział Waldemar Skrzypczak. Wiceminister dodał, że "Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach jest kreatorem pamięci o tych żołnierzach, którzy polegli lub odnieśli rany a inicjatywa ich jest jak najbardziej uzasadniona. Wszyscy powinniśmy ją wspierać" - dodał Waldemar Skrzypczak.

Statuetka przyznawana będzie co roku firmie lub instytucji, wykazującej szczególne zaangażowanie w pomoc rannym weteranom. Miejscem jej przyznawania będzie Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach.  
 
Dzięki uzyskanemu wsparciu finansowemu Stowarzyszenie realizuje każdego roku wiele programów pomocowych. Są to turnusy rehabilitacyjne czy  warsztaty terapeutyczne, także działania służące przekwalifikowaniu zawodowemu żołnierzy. W sytuacjach najtrudniejszych Stowarzyszenie wspiera również w postaci zapomóg rodziny poszkodowanych. "Nie zapominamy także o dzieciach rannych czy poległych żołnierzy, organizując im wakacyjne obozy czy też symboliczne paczki świąteczne" -  powiedział prezes Stowarzyszenia Tomasz Kloc. "Pomysł  stworzenia takiej nagrody zrodził się w naszych głowach już jakiś czas temu" - mówi  Marek Rzodkiewicz skarbnik Stowarzyszenia. "Chcieliśmy wyrazić swoją wdzięczność dla firm i instytucji, które wspierają weteranów nie tylko materialnie ale uczestniczą wspólnie z nami w wielu projektach, które każdego roku organizujemy. Statuetka ta, jest okazaniem przez nasze Stowarzyszenie wdzięczności dla tych wszystkich, którzy są z nami" - dodał Rzodkiewicz.

Ogólny projekt statuetki opracował prezes Stowarzyszenia Tomasz Kloc. Natomiast dzieło stworzone zostało przez kierownika Klubu Dowództwa Wojsk Lądowych podpułkownika Grzegorza Wajdę.


Tekst i zdjęcia: kpt. Marcel Podhorodecki
MON-FB
MON-Tweet


GALERIA